ซาลซ์บูร์กเมื่อยามหิมะโปรยปราย

ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ ปราสาท พระราชวัง สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดคือ ป้อมปราการ Hohensalzburg, Mozart’s Residence, Mozart’s Birthplace, Hellbrunn Palace เป็นต้น หากอยากท่องเที่ยวเมืองซาลซ์บูร์กให้ทั่ว สามารถซื้อ Salzburg Card บัตรนี้ใช้เข้าสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ได้ฟรี ใช้ขึ้นรสประจำทางบางสายได้และยังใช้เป็นส่วนลดได้อีกด้วย

วิธีการเดินทาง:

นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินเวียนนา (VIE) เครื่องบินใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง และขึ้นรถไฟไปซาลซ์บูร์กค่าตั๋วชั้น 2 ราคา 44.20 ยูโร รถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

นั่งเครื่องบินไปลงที่สนามบินซาลซ์บูร์ก โดยการบินไทย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่ควรไป: ช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะสีขาวโพลนเต็มไปหมด ช่วงฤดูใบไม้ร่วงได้เห็นบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี

พักที่ไหนดี: Hotel Schloss Monchstein , Bristol Hotel Salzburg

วีซ่า: วีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้น) นั้นอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้พำนักอาศัยในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน) ภายในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น

Please follow and like us:
0