วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประวัติความเป็นของวันต่าต้านยาเสพติดโลก    ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมม