17 มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย