เกี่ยวกับเรา

เว็บวันสำคัญของไทย มีความสำคัญมากสำหรับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญต่างๆ ในแต่ละเดือน หรือจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก็จะรวบรวมเอามาให้ผู้ใช้ศึกษาค้นคว้าว่าวันสำคัญต่างๆนี้ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีความหมายสำหรับคนไทยมากน้อยแค่ไหน