วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย รวมประวัติ ความเป็นมา ของวันปิยมหาราช เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งม